• H P Garage Vy2

  Hässelby strand, Stockholm

 • EKTORP VY2

  Ektorp, Nacka

  Parallel uppdrag, Studentbostäder
  2012.10.01

 • RINKEBY1

  Järvaterrassen, Stockholm

  Stadsbyggnad, Bostäder
  2011-pågående

 • G1

  Garvaren, Södertälje

  Stadsbyggnad, Bostäder, Lokaler
  2011-pågående

 • V VY2 copy

  Jakobsberg, Västerås.

  Markanvisningstävling