Annedal, Stockholm

I Annedals södra del finns kv Tappen som delas på två fastigher. ByggVestas hus är delade på två huskroppar med 5 till 6 våningar. De 89 lägenheterna har fasader åt flera vädersträck. Ljus och rymd kännertecknar de yteffektiva planlösningarna. Gemensamt garage i källarplan. Husen uppförs som Egenvärmehus® utan radiatorer och med låg energiförbrukning.

Ursprungsarkitekt John Kirsh, White Arkitekter.

Beskrivning, Kirsh + Dereka Arkitekter.

 • Year:

  2011-
 • Location:

  Annedal, Stockholm
 • Status:

  Inflyttat
 • Client:

  ByggVesta, Entreprenör Byggmästargruppen

More projects