Järvaterrassen, Stockholm

E18 byggs om förbi Rinkeby och Tensta. Intill den överdäckning som görs vid Rinkebystråket planeras ca 333 lägenheter. Projektet blir även en förlängning av omdaningen av Rinkebystråket, här kopplas Rinkeby till Järvafältet och vidare över till Kista. Tolv punkthus med 6-16 våningar ger siktlinjer genom bebyggelsen. För att skydda det nya området placeras garage vid tunnels mynningar. Husen uppförs som Egenvärmehus® utan radiatorer och med låg energiförbrukning.

Beskrivning, Kirsh + Dereka Arkitekter.

 • Year:

  2011-
 • Location:

  Rinkeby / E18, Stockholm
 • Status:

  Detaljplan
 • Client:

  ByggVesta

More projects