Ektorp, Nacka

En bullerstörd kuperad tomt med fin naturmiljö. Husens höjder förhåller sig till angränsande bebyggelse med 3-5 våningar. Mot Ektorpsvägen placeras markparkering för att separera bilarna från parkmiljön. Tätt inpå parkeringen placeras genomgående lägenheter i byggnader som skärmar mot trafikbuller och utgör tillbakadragna gatufasader. Längs höjdryggen mot norr och motorvägen samt mot väster där ljudet också vill tränga sig in i parkmiljön trappas huslängor med genomgående lägenheter. På detta sätt skapas en skyddad parkgård med fasader runt om som förses med balkonger och tysta sovrumsfönster. Genom gården leder gångvägen till Ektorpskolan som breddas och används som angöringsväg till husen. En trygg väg där man är sedd skapas härmed genom parken, Biltrafiken ska inte in här mer än i nödfall samt in- och utflyttning, detta kan styras på olika sätt. Husen mot Ektorpsvägen angörs från parkeringarna samt har genomgångar till gården. I nivå med parkeringen finns cykelgarage som glasas mot gatan samt förråd och tekninkutrymmen. En trappa upp i studenthuset placeras studierum samt gemensam tvättstuga. Mot öster planeras ett hus med ungdomsbostädern. På gården moduleras en del av sydslänten till sitt- och aktivitetsytor. Dessa kompletteras med mindre utomhusrum där man kan vistas för studier mer privat och väderskyddat. Ut mot trafikleden har husen glasade gallerier som bryts av trapphusens rytmiska volymer skapar en varierad taklinje som rör sig längs höjdryggen. Husen uppförs som Egenvärmehus® utan radiatorer och med låg energiförbrukning.

Beskrivning 2012-09-25, Kirsh + Dereka Arkitekter.

 • Year:

  2012-
 • Location:

  Ektorp, Nacka
 • Status:

  Tävlingsuppdrag, vinst nov 2012! Detaljplanearbete påbörjat.
 • Client:

  ByggVesta

More projects