Björknäs, Nacka

En bergstopp med vacker villabebyggelse intill samt en ny Skurubro inpå knuten. Trafikbuller tar sig in från öster, väster och norr. Bebyggelsen placeras uppe på toppen av berget med vid utsikt. Husen kopplas samman med glasade balkonger mot öster och norr. Alla lägenheter orienteras med minst hälften av boningsrummen mot den bullerskyddade gården som skapas mellan husen. Husen angörs via en väg som lutar max 12% upp till toppen. Parkeringen placeras längsangöringsgatan längs norra delen av tomten. Byggnaderna som utgörs av 4-spännare med mindre ungdomslägenheter placeras längs med höjdkurvorna. Husens uttryck och karaktär utgörs av mindre volymer med varierande höjd. Lägre våningsantal nära grannvillorna och något högre exploaterat mot norr högre upp på tomten.

Beskrivning 2012-09-25, Kirsh + Dereka Arkitekter.

 • Year:

  2012
 • Location:

  Björknäs, Nacka
 • Status:

  Tävlingsuppdrag
 • Client:

  ByggVesta

More projects