Proberaren, Stockholm

I hörnet av Emågatan – Stångåvägen planeras ett mindre hyreshus med 32 lägenheter.

Byggnaden utformas som två kopplade T-formade hus som terränganpassas. Huset tar upp de kringliggande lamellhusens placering med förgårdsmark, smalhusens gavelbredd och sadeltak, men ges ett nutida uttryck. Fasaden ska utföras huvudsakligen av puts. Entréerna är genomgående med portar mot både gata och gård. Balkonger och privata uteplatser placeras mot gården i söder.

Husen uppförs som Egenvärmehus® utan radiatorer och med låg energiförbrukning.

Beskrivning, Kirsh + Dereka Arkitekter.

 • Year:

  2011-
 • Location:

  Bagarmossen, Stockholm
 • Status:

  Detaljplan
 • Client:

  ByggVesta

More projects