Garvaren, Södertälje

I centrala Södertälje vid Orionkullens fot planeras ett hyresrättshus med lokaler i bottenvåningen mot Köpmannagatan. Mot gatan bildas en ny fasad i stadsrummet där busshållplatser och Kringlans köpcenter bidrar till folk och rörelse. Huskroppen viker sig upp längs en ny gatusträckning av Västra kanalgatan. Här bildas en ny torgplats i stråket mellan centrum och kanalen.  Huset ligger vid Orionkullens park med utblick mot Södertälje kanal. Ca 75 hyresrätter med balkong/uteplats mot parken. Husen uppförs som Egenvärmehus® utan radiatorer och med låg energiförbrukning.

Beskrivning, Kirsh + Dereka Arkitekter.

  • Year:

    2011-
  • Location:

    Orionkullen, Centrala Södertälje
  • Client:

    ByggVesta

More projects