Stockholms Paviljong

Tävlingsbidrag för nya paviljonger i Stockholm

Former som speglar omgivningen samtidigt som de tar ner himlen till marken. Spegelytor med olika vinklar döljer från vissa håll byggnaden och från andra blickpunkter blänker de av det nordiska himmelsljuset.

Husen kan öppna sig i olika riktningar beroende på funk- tion. Delar av huskroppen kan fungera som tak/vädersky- dd.

En kombinerad svetsad/skruvad stålramstomme kläs med komposit paneler, dessa kan ges olika ytskikt.
Polerat rostfritt stål ger en spegelblank yta.
Enheterna isoleras invändigt med sandwichpaneler som ger ett färdigt ytskikt.

Teknik

Uppvärmning kan ske med små FTX-aggregat som värms av bergvärme eller fjärrvärme.
Solcellsfilm kan med fördel klistras på både tak och fasa- der som vätter mot solen.

Klottersanering underlättas då ytorna är släta och dessa kan även ytbehandlas med nanoteknik för att ytterligare försvåra klotter.

Huskropparna volymer kan utnyttjas både in och utvändigt.Slitsar i taket tar in dagsljuset, och på kvällen agerar de lyktor i mörkret.

De lutande väggarna kan förses med sittbänkar där vila, solning och gratis wifi-anslutning är möjlig.
På insidan kan de höga rummet ytnyttjas till FTX-aggregatens placering, varmvattenberedrade samt förvaring.

  • Year:

    2012
  • Location:

    Stockholm
  • Client:

    Tävlingsförslag

More projects